Busnes Twristiaeth

MPA 1.3 Canllaw i ganolfannau

Dulliau eraill o gyflawni amcanion

Mae sefydliadau twristiaeth yn gallu defnyddio amrywiaeth o ddulliau er mwyn eu helpu i gyflawni’r amcanion sydd wedi’u gosod. Mae modd dweud mai marchnata yw’r dull pwysicaf, gyda thechnolegau newydd yn dilyn yn agos.

Mae dulliau eraill sy’n cael eu defnyddio gan sefydliadau twristiaeth i gyflawni eu hamcanion yn cynnwys:

Arallgyfeirio – sy’n cynnwys datblygu cynhyrchion newydd ar gyfer marchnadoedd newydd neu grwpiau newydd o gwsmeriaid.

Hyfforddi gweithwyr – er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff gyda’r wybodaeth ddiweddaraf a’r sgiliau er mwyn gwneud eu swyddi yn effeithiol.

Gwella cyfleusterau – er mwyn sicrhau bod adeiladau’r sefydliad yn fodern ac yn gyfforddus.

Ehangu – tyfu’r busnes er mwyn atynnu mwy o gwsmeriaid.