Busnes Twristiaeth

MPA 1.3 Canllaw i ganolfannau

Rhowch gynnig ar hyn 1

Gweithgaredd

Edrychwch yn ôl dros y gweithgareddau rydych chi wedi’u cwblhau yn y rhan yma a cheisiwch ateb y cwestiynau isod.

  1. Awgrymwch dair menter farchnata a allai gael eu defnyddio gan atyniadau bach ac eglurwch sut gall pob un helpu’r sefydliad gyrraedd eu hamcanion.
  2. Cynigwch reswm pam gall arallgyfeirio helpu sefydliadau twristiaeth gyrraedd eu hamcanion.
  3. Eglurwch sut mae defnyddio technolegau newydd wedi helpu sefydliadau twristiaeth gyrraedd eu hamcanion.
  4. Eglurwch bwysigrwydd cael gweithwyr sydd wedi’u hyfforddi yn dda ac sy’n gallu darparu gwasanaeth da i gwsmeriaid.