Busnes Twristiaeth

MPA 2.1 Amgylchedd busnes y DU

Rhowch gynnig ar hyn 2

Gweithgaredd

Ceisiwch weld faint o’r cyfrifiadau isod allwch chi eu cael yn gywir. Gallwch chi ddefnyddio cyfrifiannell os oes angen, ond ceisiwch ddangos eich cyfrifiadau.

Wrth deithio dramor, mae angen i bobl newid eu harian i arian cyfred y wlad ble maen nhw’n ymweld â hi. Mae’n bwysig gwybod beth yw’r gyfradd cyfnewid er mwyn cael y cynnig gorau.