Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 2.2 - Disgrifio sut mae nodweddion cyrchfan yn cael eu gwella er mwyn rhoi apêl

Chwilair

Gweithgaredd 1

Ceisiwch weld faint o eiriau a thermau sy’n gysylltiedig â datblygiad twristiaeth y gallwch chi eu darganfod yn y chwilair isod.

Gweithgaredd 2

Wedi i chi gwblhau'r chwilair, dewiswch 6 o’r termau ac awgrymwch sut gall bob un helpu datblygiad twristiaeth mewn cyrchfan.