Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 3.1

Datblygiad prisio llety

Gweithgaredd

Mae Airbnb a Trip Advisor yn gwmnïau newydd sydd yn cyfrannu at helpu twristiaid i ddarganfod llety wrth ymweld â chyrchfannau. Eglurwch sut mae’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan y ddau sefydliad yn wahanol. (Efallai bod angen i chi wneud ychydig o waith ymchwil).