Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.2 Sefyllfaoedd pan fydd cwsmeriaid yn rhyngweithio â sefydliadau twristiaeth

Gwerthu cynhyrchion twristiaeth

Mae sefydliadau twristiaeth yn gwerthu ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau i’w cwsmeriaid. Ond ydych chi’n gwybod pa mor eang yw’r ystod o gynhyrchion a gwasanaethau?