Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.3 Eglurwch effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid ar sefydliadau twristiaeth

A’r effeithiau negyddol

Rydych wedi gweld sut mae gwasanaeth cwsmeriaid da yn dwyn effeithiau cadarnhaol i sefydliadau twristiaeth. Ond mae’r gwrthwyneb hefyd yn wir.

Gan ddefnyddio’r diagram uchod a’r wybodaeth o Adnodd 1, paratowch gyflwyniad, sy’n dangos yn glir effeithiau negyddol gwasanaeth cwsmeriaid gwael.

customer-service2.png