Busnes Twristiaeth

MPA 2.2 Canllaw i ganolfannau 2

Oriau gweithio

Gweithio 9-5, am ffordd i wneud bywyoliaeth – go iawn?

Bydd angen i chi ddeall bod gweithio o fewn y diwydiant twristiaeth ddim o reidrwydd yn golygu gweithio 9-5 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen iddyn nhw werthfawrogi natur 24/7 y diwydiant, a’r ffaith bod oriau gweithio o fewn y diwydiant yn gallu amrywio’n fawr. Dydy rhai sefydliadau, fel meysydd awyr a gwestyau byth yn cau!

Bydd angen i chi ddeall:  

 • Sefydliadau sydd ar agor 24/7
 • Patrymau shifft nos/dydd

Gweithgaredd 1

Mae oriau gweithio o fewn y diwydiant twristiaeth yn amrywio’n sylweddol. Mae rhai cyflogwyr angen i’w gweithwyr weithio patrymau shifft nos a dydd, tra bod eraill yn cyflogi gweithwyr ar batrwm shifft, e.e. 9yb i 5yh.

Gan weithio mewn parau neu grwpiau bach a chan ddefnyddio’r rhyngrwyd, dewiswch ddwy swydd o’r rhestr isod ac ymchwiliwch i’r gwahanol oriau gweithio ar gyfer eich swydd ddewisol. Cyflwynwch eich darganfyddiadau i’ch partner neu aelodau eraill y grŵp.

 • Peilot
 • Criw caban
 • Gyrrwr bws
 • Asiant teithio
 • Cynrychiolydd gwyliau
 • Rheolwr gwesty
 • Pen-cogydd
 • Person trin bagiau
 • Glanhawr gwesty

Gweithgaredd 2

Dewiswch un o’r swyddi rydych wedi ymchwilio iddynt ac esboniwch fanteision ac anfanteision yr oriau gweithio sydd ynghlwm.