Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.1 Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Yr Argraff Gyntaf

Gweithgaredd 1

Ar ôl gwylio’r fideo yn dangos gwahanol fathau o iaith y corff, a allwch arddangos yn awr iaith y corff sy’n gadarnhaol ac yn negyddol?

Gweithiwch mewn parau neu grwpiau bach. Gadewch i un ohonoch fod yn gyflogai, a gweld a all weddill y grŵp ddyfalu pa agwedd y mae’n ceisio ei dangos. Efallai bydd y gronfa eiriau isod o gymorth.   

  • gwasanaethgar
  • cyfeillga
  • didaro
  • ymosodol
  • diflas
  • gor-gyfeillgar
  • haerllug

Gweithgaredd 2

Lluniwch ddwy sgript fer rhwng cwsmer a chyflogai mewn bwyty. Yn y naill sgript, mae’r cyflogai’n wasanaethgar ac yn y llall mae’r cyflogai’n llai gwasanaethgar.

Gweithgaredd 3

Astudiwch wefan gwesty lleol, gan edrych ar gyfleusterau a phrisiau’r gwesty. Pan fyddwch wedi gwneud hyn, gweithiwch gyda phartner i ddatblygu sgript ar gyfer sgwrs ffôn gyda chwsmer sy’n ffonio’r gwesty. Nid yw’r cwsmer yn siŵr pa fath o ystafell y bydd ei hangen arno ac nid yw’n gwybod dim am y gwesty.    

Derbynnydd: Bore da, Gwesty’r Imperial

Cwsmer: Helo, mae angen i mi gadw ystafell ar gyfer dydd Mawrth nesaf. Rwyf bron yn 80 oed a dydw i ddim yn deall y peth rhyngrwyd yma. Byddaf yn mynd i angladd fy ffrind drannoeth.            

Derbynnydd:  ???.....

Gallech recordio’ch sgript.