Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.3 Eglurwch effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid ar sefydliadau twristiaeth

Darnau Geiriau

Gweithgaredd

Cysylltwch y darnau cymysg o eiriau yn y blwch isod i wneud 10 gair sy’n berthynol i effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid.