Busnes Twristiaeth

MPA 1.2 Esboniwch amcanion sefydliadau twristiaeth

Amcanion ariannol

Mae busnesau twristiaeth yn gallu gosod amrywiaeth o amcanion ariannol dros gyfnod o amser sy’n gallu bod yn berthnasol i:

  • Refeniw – cyfanswm yr incwm sy’n cael ei dderbyn
  • Cyfanswm gwerth gwerthiannau cynhyrchion a gwasanaethau
  • Costau cynnal y busnes
  • Elw neu golled y busnes
  • Y cyflogau sy’n cael eu talu i weithwyr y busnes
  • Benthyciadau a ffurfiau eraill o gyllid i weithredu’r busnes

Gall busnesau twristiaeth osod amrywiaeth o dargedau ariannol yn dibynnu ar eu graddfa a ffactorau eraill.

Astudiwch y senarios isod.