Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.1 Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth y DU

Cyrchfannau Gwledig – Fideo

Cyrchfannau Gwledig

Gweithgaredd

Gan weithio mewn parau, ysgrifennwch sylwebaeth i fynd gyda’r fideo a’r delweddau o gyrchfannau gwledig.

Dylai eich sylwebaeth egluro pam fod cyrchfannau gwledig yn apelio at wahanol fathau o dwristiaid.

Efallai hoffech chi recordio eich sylwebaeth er mwyn cysylltu â’r fideo.