Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.1 Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth y DU

Trefi a Dinasoedd – Fideo

Trefi a Dinasoedd

Gweithgaredd

Gan weithio mewn parau, ysgrifennwch sylwebaeth i fynd gyda’r fideo.

Dylai eich sylwebaeth egluro pam fod trefi a dinasoedd yn apelio at wahanol fathau o dwristiaid.

Efallai hoffech chi recordio eich sylwebaeth er mwyn cysylltu â’r fideo.