Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.1 Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth y DU

Rhoi’r cyfan ar waith

Ar ôl astudio nodweddion gwahanol fathau o gyrchfannau twristiaeth, mae angen yn awr i chi ddewis tri gwahanol leoliad yn y DU a disgrifio’r nodweddion sy’n gwneud y cyrchfan yn ddeniadol i dwristiaid. Dylech ddewis un cyrchfan arfordirol, un cyrchfan gwledig ac un dref neu ddinas dwristiaid.      

Efallai y dewiswch ddefnyddio’r ffrâm isod i gwblhau eich disgrifiad. Efallai hefyd y byddwch am gynnwys rhai delweddau. Cofiwch ddefnyddio ffrâm newydd ar gyfer pob cyrchfan.