Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 3.1 Cynllunio offer ymchwilio

Map anodedig

Un o’r sgiliau ymchwilio pwysig yw arsylwi. Yn aml iawn, fe welwch enghreifftiau o brofiadau da neu wael i’r cwsmer wrth ymweld â sefydliadau twristiaeth. Mae arsylwi a chofnodi’r rhain yn rhan bwysig o wneud gwaith ymchwil.                                       

Un ffordd o wneud hyn, i sefydliadau priodol, yw defnyddio map o’r sefydliad, e.e. sw, a chofnodi enghreifftiau o brofiadau da a gwael i’r cwsmer.                        

Rhoddir enghraifft isod.        

annotated-map.jpg