Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.2 Sefyllfaoedd pan fydd cwsmeriaid yn rhyngweithio â sefydliadau twristiaeth

Canmoliaeth

Mae pob cyflogai’n hoff o gael canmoliaeth gan gwsmeriaid. Yn aml, bydd cwsmeriaid yn diolch i aelodau unigol o staff, ond mae’n anodd cofnodi’r holl glod a geir.                                                    

Un ffordd y mae hyn wedi newid yw, ers cyflwyno’r rhyngrwyd, gall cwsmeriaid drosglwyddo eu canmoliaeth i sefydliadau twristiaeth drwy safleoedd adolygu fel Trip Advisor. 

Mae’r sylwadau hyn yn fodd i gwsmeriaid roi diolch a chlod, ond maent hefyd yn gyfle i reolwyr sefydliadau twristiaeth weld beth maen nhw’n ei wneud yn iawn a gwneud gwelliannau i lefel y gwasanaeth cwsmeriaid a ddarparant.