Busnes Twristiaeth

MPA 1.1 Disgrifio ffurfiau o berchenogaeth ar gyfer sefydliadau twristiaeth

Cwmnïau cyfyngedig

Gweithgaredd 1

Ceisiwch adnabod dau ddatganiad o fewn y tabl isod sy’n gymwys ar gyfer cwmni cyfyngedig.

Ticiwch naill ai cywir neu anghywir yn y tabl isod.

  • Mae gan y cwmni atebolrwydd cyfyngedig
  • Bydd uchafswm o ddau gyfranddaliwr
  • Mae’r busnes yn gallu masnachu cyfranddaliadau ar y gyfnewidfa stoc
  • Mae gan y busnes hunaniaeth gyfreithiol bersonol

Gweithgaredd 2

Mae Cwmni Hamdden Annibynnol Ripley Ltd yn ystyried codi arian. Bydd gan y cwmni siawns well o gyflawni hyn os newidir ffurf perchenogaeth y cwmni. Pa ffurf o berchenogaeth sy’n addas ar gyfer Cwmni Hamdden Annibynnol Ripley Ltd, ac eglurwch pam y byddai hyn yn ddewis addas?