Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.1 Disgrifiwch anghenion gwahanol fathau o gwsmer

Cyflogi pobl o wahanol ddiwylliannau

Mae llawer o sefydliadau twristiaeth yn y DU yn deall buddion cyflogi pobl o wahanol ddiwylliannau. Amlinellir y buddion yn yr erthygl isod a ysgrifennwyd gan ymchwilydd twristiaeth.

Gweithgaredd

Darllenwch a thrafodwch yr erthygl i ddeall y sylwadau a wnaed. Pan fyddwch wedi gwneud hyn, ewch ati i greu cyflwyniad PowerPoint o ryw 10 sleid i’w gyflwyno i grŵp o gyflogwyr am fuddion cyflogi pobl o wahanol ddiwylliannau.