Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.1 Disgrifiwch anghenion gwahanol fathau o gwsmer

Rhoi’r cyfan ar waith

I ddangos eich dealltwriaeth o sut mae sefydliadau twristiaeth yn gweithio, mae angen i chi lunio tabl sy’n dangos sut mae un sefydliad twristiaeth dewisol yn bodloni anghenion y gwahanol grwpiau cwsmeriaid a nodwyd.     

Mae’r tabl isod yn dangos sut y dylid llunio’r tabl. Mae angen i chi lenwi’r tabl gan roi enghreifftiau clir o’r ffordd y mae’ch sefydliad dewisol yn bodloni anghenion gwahanol fathau o gwsmer. Mae’n ddigon posibl y bydd eich tabl gorffenedig yn mynd ar fwy nag un dudalen. Gellid ei lunio ar bapur A3 neu ar fwy nag un ochr o A4.

Cofiwch roi enghreifftiau sy’n benodol i’ch sefydliad dewisol gymaint â phosibl.