Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.1 Disgrifiwch anghenion gwahanol fathau o gwsmer

Gwasanaeth cwsmeriaid i’r rheini ag anghenion ychwanegol

Mae sefydliadau twristiaeth yn gwybod bod angen iddynt fodloni cwsmeriaid ag anghenion ychwanegol ac, yn gynyddol, rhaid iddynt wneud hynny’n gyfreithiol.

Mae’r wybodaeth yn y blwch isod yn dangos rhai o’r camau a gymerwyd gan grŵp gwestai mawr i sicrhau bod ei adeiladau’n hygyrch i bob cwsmer.

Mae ein gwestai yn y DU yn cynnig ystod o gyfleusterau i westeion gan ystyried anabledd, ac yn eu plith:

  • Lleoedd parcio Bathodyn Glas dynodedig
  • Cyfleusterau hygyrch – bar, bwyty ac ystafelloedd cyfarfod
  • Ystafelloedd ymolchi hygyrch
  • Ystafelloedd gwely hygyrch
  • Bwydlenni ar gael mewn print bras
  • Dolenni sain       
  • Croeso i gŵn cymorth 

Gweithgaredd

Ar gyfer pob mesur yn y blwch, eglurwch sut allai helpu cwsmeriaid sydd ag anghenion ychwanegol. (Efallai bydd angen i chi wneud ymchwil ychwanegol ar y rhyngrwyd i gael gwybod mwy am rai o’r mesurau).